Personuppgiftspolicy

Tore Smith Food Personuppgiftspolicy

Denna sekretesspolicy har antagits av Tore Smith Food AB och gäller vår bearbetningsverksamhet till bland annat slutanvändare av våra tjänster, besökare på våra webbplatser och sociala medier ("Digital-kanaler") samt personer som kommunicerar med oss.

Tore Smith Food har åtagit sig att skydda och respektera din integritet. Därför uppmuntras du att noggrant läsa denna policy. Om du har några frågor går det bra att kontakta oss.
 

1. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

1.1 Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs tillsammans med annan information) kan identifiera en individ. Det innebär att ett stort antal data, som namn, kontaktuppgifter, IP-adresser, beteende och val som görs online är personuppgifter.

1.2 Databehandling är en operation eller en uppsättning operationer som utförs på personuppgifter, oavsett om det sker via automatiska medel, såsom insamling, inspelning, organisation, lagring, anpassning eller ändring, blockering, radering eller förstöring av personuppgifter.


2. HANTERING OCH LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

2.1 Besökare på vår webbplats och digitala kanaler

När du besöker vår webbplats och digitala kanaler kan vi hantera:

Information du har lämnat frivilligt, t.ex. namn, födelsedatum och kontaktuppgifter;

Detaljer om dina besök på vår webbplats och digitala kanaler, det kan innehålla
söktermer du använder, gillar, delar;

Kampanjstrafikdata;

Försäljning via denna webbplats;

Personlig information som inte identifierar dig ("grupperade data"). Grupperade data
kan omfatta kön, region, hushåll och ålder;

Tekniska data, som kan innehålla URL-information, cookiedata, din IP-adress, vilka
typer av enheter du använder för att komma åt Tore Smith Foods webbplats.


Vi behandlar dina data för följande ändamål:

Att övervaka och förbättra våra produkter och tjänster, t.ex. för att optimera
webbplatsen och våra digitala kanaler, göra den mer användarvänlig och för
uppföljning [och statistiska ändamål, om tillämpligt].

Att mäta prestanda för en reklam / digital kampanj

Att rikta in sig och nå publiken online

Att kommunicera med dig, t.ex. genom våra digitala kanaler, övervaka sociala
inlägg, varumärkesinställningar och nyhetsbrev;

Att analysera information för individuell profilering för att kunna erbjuda personliga
annonser, erbjudanden och annan anpassad information.

2.2 Prenumeranter på nyhetsbrev eller tävlingsdeltagare

I överensstämmelse med det tillstånd du har gett oss genom inloggning och genom godkännande av våra villkor kan vi behandla:

Namn, kön, telefon, adress och e-postadress;

födelsedatum; och personnummer.

Vi behandlar dina data för följande ändamål:

Direktmarknadsändamål, inklusive att ge dig nyhetsbrev, erbjudanden och
erbjudanden om produkter och tjänster via e-post, om du har begärt sådan
information. Du kan välja bort dem genom att klicka på en länk i varje meddelande
som skickas via e-post (unsubscribe);

att uppfylla tävlingen; och

att följa lagliga skyldigheter, t.ex. anmäla tävlingar till Skatteverket.

2.3 När du kommunicerar med oss

När du kommunicerar med oss ​​kan vi bearbeta:

Information du har lämnat frivilligt, t.ex. ditt namn, hem- och / eller leveransadress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, demografisk information, intressen, preferenser och betalningsinformation.

Vi behandlar dina data för följande ändamål:

Att uppfylla en begäran från dig eller svara på dina frågor, t.ex. hantera kundklagomål.

3. RÄTTSLIG GRUND FÖR VÅRT FÖRARBETE

Tore Smith Food behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning om personuppgifter. Inom EU / EES gäller den allmänna databeskrivningsförordningen ("GDPR") från och med den 25 maj 2018. [1]

Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt att (i) uppfylla en begäran från dig eller svara på dina frågor (ii) för att följa en rättslig skyldighet. Dina uppgifter kan också behandlas när det är nödvändigt för ett legitimt intresse för Tore Smith Food, bland annat att marknadsföra, förbättra våra tjänster. Om en viss dataprocess kräver ditt tidigare samtycke samlar vi in ​​samtycke innan vi utför bearbetningen i fråga.

Personuppgifter som vi begär från dig och anges som obligatoriska måste lämnas för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten, t.ex. av lagstadgade, avtalsenliga, administrativa eller tekniska skäl.

4. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DIN INFORMATION

Vi kommer bara att behålla din information så länge vi behöver det: (i) förse dig med en produkt / tjänst; (ii) att förbättra våra tjänster; och (iii) för juridiska och revisionsändamål. Vi har rutiner på plats för att säkerställa att personuppgifter raderas därefter.

5. HUR DELAR VI DIN INFORMATION?

5.1 Tore Smith Food kan engagera tredje part för att tillhandahålla tjänster till Tore Smith Food, såsom tillhandahållande av IT-system, tjänster och andra aktiviteter. Dina uppgifter kan delas med och bearbetas av sådana tjänsteleverantörer på uppdrag av Tore Smith Food, som krävs för tillhandahållandet av tjänsterna till Tore Smith Food. Inom användningen och tillhandahållandet av sådana tjänster kan dina personuppgifter överföras till länder utanför EU / EES (tredje land). När det gäller överföringar från tredje land kommer vissa säkerhetsåtgärder att vidtas för att skydda dina uppgifter och se till att uppgifterna håller en adekvat skyddsnivå, t.ex. genom att ingå ett dataöverföringsavtal inklusive modellklausuler utfärdade av EU-kommissionen och tillgängligt på EU kommissionens webbplats.

5.2 Personliga uppgifter kan lämnas till tredje part om vi är skyldiga att göra det enligt gällande lagar och förordningar eller för att upptäcka och förebygga bedrägeri eller andra säkerhets- eller tekniska problem.

5.3 Företag som behandlar personuppgifter på uppdrag av Tore Smith Food är skyldiga att teckna avtal med Tore Smith Food för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

6. INFORMATIONSÄKERHET

Vi strävar efter att ge en hög skyddsnivå i all vår hantering av personuppgifter. Vi har därför vidtagit organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig tillgång, användning, ändring och radering.